Đồng Hồ Định Vị Trẻ Em Cao Cấp DF25 Màu Tím

Thương hiệu Sotate | Mã sản phẩm: GW400S_V

Đồng Hồ Định Vị Trẻ Em
1.Nghe gọi, nhắn tin 2 chiều
1.Định vị
3.Nút báo động khẩn cấp SOS
4.Khoanh vùng giới hạn an toàn
5.Chế độ im lặng trong giờ học
6.Sao lưu nhật ký hành trình
7.Tự động ngăn các số lạ gọi đến hay nhắn tin
Đèn pin
8.Sản phẩm chính hãng của SOTATE
9.Bảo hành 6 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng

699,000đ
Thêm vào giỏ
Khuyến mãi

Hiện tại không có khuyến mãi cho sản phầm này

%3Ch1%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%BB%20em%20DF25.%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20V%E1%BB%8B%20Ch%26iacute%3Bnh%20X%26aacute%3Bc%20v%E1%BB%9Bi%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20GPS%20LBS%20WIFI%2C%20Nghe%20G%E1%BB%8Di%20hai%20chi%E1%BB%81u%2C%20ch%E1%BB%91ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20IP67.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh1%3E%0A%3Cp%3EM%E1%BB%99t%20chi%E1%BA%BFc%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sotate.com%2Fcollections%2Fdong-ho-thong-minh-dinh-vi-tre-em%22%3E%3Cstrong%3E%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20th%26ocirc%3Bng%20minh%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%BB%20em%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fa%3E%20c%26oacute%3B%20g%E1%BA%AFn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20GPS%20%C4%91%26atilde%3B%2C%20%C4%91ang%20v%26agrave%3B%20s%E1%BA%BD%20l%26agrave%3B%20xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20b%E1%BA%ADc%20ph%E1%BB%A5%20huynh%20quan%20t%26acirc%3Bm%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20cho%20con%20c%26aacute%3Bi%20m%26igrave%3Bnh%20thay%20v%26igrave%3B%20Smartphone.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENg%26agrave%3By%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%26igrave%3B%20lo%20qu%26aacute%3B%20l%E1%BA%AFng%20n%26ecirc%3Bn%20kh%26ocirc%3Bng%20%26iacute%3Bt%20c%26aacute%3Bc%20b%E1%BA%ADc%20ph%26ugrave%3B%20huynh%20%C4%91%26atilde%3B%20kh%26ocirc%3Bng%20ti%E1%BA%BFc%20ti%E1%BB%81n%20%C4%91%E1%BB%83%20mua%20Smartphone%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%26iacute%3Bch%20l%26agrave%3B%20%C4%91%E1%BB%83%20gi%E1%BB%AF%20li%26ecirc%3Bn%20l%E1%BA%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20c%26aacute%3Bc%20b%26eacute%3B%2024%2F24.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EC%26oacute%3B%20l%E1%BA%BD%20b%E1%BA%A1n%20c%C5%A9ng%20bi%E1%BA%BFt%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20Smartphone%20ngo%26agrave%3Bi%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20nghe%20g%E1%BB%8Di%20th%26igrave%3B%20c%26ograve%3Bn%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20kh%26aacute%3Bc%20r%E1%BA%A5t%20ti%E1%BB%87n%20l%E1%BB%A3i%2C%20nh%C6%B0ng%20l%E1%BB%A3i%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%ADp%20h%E1%BA%A1i%2C%20%C4%91%26oacute%3B%20l%26agrave%3B%20vi%E1%BB%87c%20c%26aacute%3Bc%20b%26eacute%3B%20r%E1%BA%A5t%20d%E1%BB%85%20b%E1%BB%8B%20xao%20nh%26atilde%3Bng%20khi%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20Smartphone%2C%20c%26aacute%3Bc%20b%26eacute%3B%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ch%E1%BB%89%20d%26ugrave%3Bng%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%2C%20l%26ecirc%3Bn%20m%E1%BA%A1ng%20l%C6%B0%E1%BB%9Bi%20web%2C%20online%2C%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20truy%E1%BB%87n%20khi%E1%BA%BFn%20cha%20m%E1%BA%B9%20kh%26oacute%3B%20m%26agrave%3B%20gi%26aacute%3Bm%20s%26aacute%3Bt%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c.%20Ch%C6%B0a%20k%E1%BB%83%20hi%E1%BB%87n%20nay%20c%26aacute%3Bc%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%8Dc%20%C4%91%26atilde%3B%20kh%26ocirc%3Bng%20c%26ograve%3Bn%20cho%20c%26aacute%3Bc%20b%26eacute%3B%20mang%20v%26agrave%3B%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20th%26ocirc%3Bng%20minh%20khi%20%C4%91%E1%BA%BFn%20l%E1%BB%9Bp.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%283%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3ENH%E1%BB%AENG%20L%E1%BB%A2I%20%26Iacute%3BCH%20TO%20L%E1%BB%9AN%20M%26Agrave%3B%20CHI%E1%BA%BEC%20%C4%90%E1%BB%92NG%20H%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%8A%20TR%E1%BA%BA%20EM%20MANG%20L%E1%BA%A0I%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Kh%26ocirc%3Bng%20c%E1%BA%A7n%20lo%20l%E1%BA%AFng%20t%26igrave%3Bm%20con%20n%E1%BA%BFu%20c%26oacute%3B%20l%E1%BB%A1%20%C4%91%26oacute%3Bn%20con%20tr%E1%BB%85%20gi%E1%BB%9D.%20%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20ph%26ugrave%3B%20h%E1%BB%A3p%20ti%26ecirc%3Bu%20chu%E1%BA%A9n%20%C4%91%E1%BB%83%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%E1%BB%9F%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Gi%26aacute%3Bm%20s%26aacute%3Bt%20t%E1%BB%AB%20xa%3A%20con%20%C4%91ang%20%C4%91i%20%C4%91%26acirc%3Bu%2C%20con%20%C4%91ang%20l%26agrave%3Bm%20g%26igrave%3B%2C%20con%20%E1%BB%9F%20v%E1%BB%9Bi%20ai%26hellip%3B%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20v%26agrave%3B%20ch%26iacute%3Bnh%20x%26aacute%3Bc.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20%C4%91eo%20th%26ocirc%3Bng%20minh%2C%20k%26iacute%3Bch%20th%C6%B0%E1%BB%9Bc%20d%26acirc%3By%20v%E1%BB%ABa%20v%E1%BA%B7n%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%8Di%20k%26iacute%3Bch%20c%E1%BB%A1%20tay%20kh%26ocirc%3Bng%20lo%20b%26eacute%3B%20%C4%91%26aacute%3Bnh%20r%C6%A1i%20hay%20b%E1%BB%8F%20qu%26ecirc%3Bn%20%E1%BB%9F%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Kh%26ocirc%3Bng%20l%26ecirc%3Bn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20m%E1%BA%A1ng%20Internet%20nh%C6%B0%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20n%26ecirc%3Bn%20s%E1%BA%BD%20kh%26ocirc%3Bng%20l%26agrave%3Bm%20m%E1%BA%A5t%20t%E1%BA%ADp%20trung%20c%E1%BB%A7a%20tr%E1%BA%BB.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20C%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%20th%26ocirc%3Bng%20tin%20v%E1%BB%81%20t%26igrave%3Bnh%20h%26igrave%3Bnh%20c%E1%BB%A7a%20con%20m%E1%BB%99t%20c%26aacute%3Bch%20nhanh%20ch%26oacute%3Bng%20v%26agrave%3B%20d%E1%BB%85%20d%26agrave%3Bng.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Ch%E1%BA%B7n%20m%E1%BB%8Di%20s%E1%BB%91%20l%E1%BA%A1%20l%26agrave%3Bm%20phi%E1%BB%81n%20tr%E1%BA%BB%2C%20ch%E1%BB%89%20nh%E1%BB%AFng%20s%E1%BB%91%20li%26ecirc%3Bn%20l%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A7a%20gia%20%C4%91%26igrave%3Bnh%20c%26oacute%3B%20trong%20danh%20b%E1%BA%A1%20m%E1%BB%9Bi%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20li%26ecirc%3Bn%20l%E1%BA%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BA%BB.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%9E%A4%20Theo%20d%26otilde%3Bi%20v%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%99ng%2C%20gi%E1%BA%A5c%20ng%E1%BB%A7%2C%20b%26aacute%3Bo%20th%E1%BB%A9c%2C%20thi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20v%26ugrave%3Bng%20an%20to%26agrave%3Bn%26hellip%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%282%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EI.%20T%26iacute%3Bnh%20N%C4%83ng%20N%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3E%E1%BB%95i%20B%E1%BA%ADt%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20ch%26iacute%3Bnh%20x%26aacute%3Bc%20v%E1%BB%8B%20tr%26iacute%3B%20b%26eacute%3B%20%C4%91ang%20%E1%BB%9F%20%C4%91%26acirc%3Bu%2C%20khi%20n%26agrave%3Bo%20b%E1%BA%B1ng%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20k%26eacute%3Bp%20GPS%2C%20LBS%20AGPS%2C%26nbsp%3BWIFI%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20Nghe%20g%E1%BB%8Di%20hai%20chi%E1%BB%81u%20t%E1%BB%9Bi%2010-15%20s%E1%BB%91%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%26acirc%3Bn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20s%E1%BA%B5n%20trong%20danh%20b%E1%BA%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20Nh%E1%BA%ADn%20v%26agrave%3B%20g%E1%BB%ADi%20tin%20nh%E1%BA%AFn%20tho%E1%BA%A1i%2C%20nh%E1%BA%ADn%20tin%20nh%E1%BA%AFn%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20Gi%26aacute%3Bm%20s%26aacute%3Bt%20%26acirc%3Bm%20thanh%20xung%20quanh%20t%E1%BB%AB%20xa%20m%26agrave%3B%20b%26eacute%3B%20kh%26ocirc%3Bng%20h%E1%BB%81%20hay%20bi%E1%BA%BFt%20%26ndash%3B%20cu%E1%BB%99c%20g%E1%BB%8Di%20b%26iacute%3B%20m%E1%BA%ADt%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20Xem%20l%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20h%26agrave%3Bnh%20tr%26igrave%3Bnh%20b%26eacute%3B%20%C4%91%26atilde%3B%20%C4%91i%20nh%E1%BB%AFng%20%C4%91%26acirc%3Bu%2C%20v%26agrave%3Bo%20th%E1%BB%9Di%20%C4%91i%E1%BB%83m%20n%26agrave%3Bo%20trong%20th%E1%BB%9Di%20gian%2090%20ng%26agrave%3By.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20T%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i%20cu%E1%BB%99c%20g%E1%BB%8Di%20t%E1%BB%AB%20s%E1%BB%91%20m%26aacute%3By%20l%E1%BA%A1%20kh%26ocirc%3Bng%20c%26oacute%3B%20trong%20danh%20b%E1%BA%A1%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%284%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E1.B%E1%BB%91%20m%E1%BA%B9%20s%E1%BA%BD%20lu%26ocirc%3Bn%20bi%E1%BA%BFt%20con%20%E1%BB%9F%20%C4%91%26acirc%3Bu%20nh%E1%BB%9D%20v%26agrave%3Bo%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20GPS%2C%20LBS%2C%20WIFI%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EKhi%20c%E1%BA%A7n%20x%26aacute%3Bc%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%26iacute%3B%20xem%20con%20%C4%91ang%20%E1%BB%9F%20%C4%91%26acirc%3Bu%2C%20ch%E1%BB%89%20c%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%9F%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20ra%20l%26agrave%3B%20b%E1%BB%91%20m%E1%BA%B9%20c%26oacute%3B%20thi%E1%BA%BFt%20bi%E1%BA%BFt%20ch%26iacute%3Bnh%20x%26aacute%3Bc%20v%E1%BB%8B%20tr%26iacute%3B%20c%E1%BB%A7a%20con.%20N%C6%A1i%20%C4%91%26oacute%3B%20c%26oacute%3B%20an%20to%26agrave%3Bn%20hay%20kh%26ocirc%3Bng%2C%20con%20%C4%91ang%20%E1%BB%9F%20v%E1%BB%9Bi%20ai%26hellip%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%BB%20em%20ch%E1%BB%91ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20GW400S%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%26iacute%3Bch%20h%E1%BB%A3p%20th%26ecirc%3Bm%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20theo%20s%26oacute%3Bng%20WIFI.%20Gi%26uacute%3Bp%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20ch%26iacute%3Bnh%20x%26aacute%3Bc%20h%C6%A1n%20ngay%20c%E1%BA%A3%20khi%20b%26eacute%3B%20%E1%BB%9F%20n%C6%A1i%20kh%26ocirc%3Bng%20c%26oacute%3B%20s%26oacute%3Bng%20GPS%20nh%C6%B0%20trong%20nh%26agrave%3B%2C%20khu%20vui%20ch%C6%A1i%20gi%E1%BA%A3i%20tr%26iacute%3B%26hellip%3B.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%285%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F249a3d3a6fc98f97d6d8_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E2.%20Li%26ecirc%3Bn%20l%E1%BA%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20con%20y%26ecirc%3Bu%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A9%20khi%20n%26agrave%3Bo%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ENh%E1%BB%9D%20v%26agrave%3Bo%20t%26iacute%3Bnh%20n%C4%83ng%20nghe%20g%E1%BB%8Di%20hai%20chi%E1%BB%81u%20nh%C6%B0%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20b%26igrave%3Bnh%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng.%20M%26agrave%3B%20b%E1%BB%91%20m%E1%BA%B9%20v%26agrave%3B%20c%26aacute%3Bc%20con%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20li%26ecirc%3Bn%20h%E1%BB%87%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A9%20khi%20n%26agrave%3Bo.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20s%E1%BA%BD%20t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i%20c%26aacute%3Bc%20cu%E1%BB%99c%20g%E1%BB%8Di%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%E1%BA%A1%20nh%E1%BA%B1m%20%C4%91%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20s%E1%BB%B1%20an%20to%26agrave%3Bn%20tuy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%91i%20cho%20c%26aacute%3Bc%20b%26eacute%3B.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20gi%26aacute%3B%20r%E1%BA%BB%20cho%20tr%E1%BA%BB%20em%20DF25%26nbsp%3B%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20nghe%20g%E1%BB%8Di%20hai%20chi%E1%BB%81u%20t%E1%BB%9Bi%2010-15%20s%E1%BB%91%20trong%20danh%20b%E1%BA%A1%20%C4%91%26atilde%3B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20s%E1%BA%B5n.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%286%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E3.%20Nh%E1%BA%AFn%20g%E1%BB%ADi%20nh%E1%BB%AFng%20l%E1%BB%9Di%20y%26ecirc%3Bu%20th%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%9Bi%20con%20y%26ecirc%3Bu%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20DF25%20s%E1%BA%BD%20l%26agrave%3B%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A1n%20trung%20gian%20nh%E1%BA%AFn%20g%E1%BB%ADi%20nh%E1%BB%AFng%20l%E1%BB%9Di%20%26acirc%3Bn%20c%E1%BA%A7n%20t%E1%BB%9Bi%20con.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ET%26iacute%3Bnh%20n%C4%83ng%20chatvoice%20%28%20tin%20nh%E1%BA%AFn%20tho%E1%BA%A1i%29%20s%E1%BA%BD%20gi%26uacute%3Bp%20B%E1%BB%91%20m%E1%BA%B9%20nh%E1%BA%AFn%20g%E1%BB%ADi%20nh%E1%BB%AFng%20tin%20nh%E1%BA%AFn%20y%26ecirc%3Bu%20th%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C4%83m%20s%26oacute%3Bc%20%C4%91%E1%BA%BFn%20b%26eacute%3B.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EB%26eacute%3B%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20m%E1%BB%9F%20%C4%91%E1%BB%83%20nghe%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A9%20khi%20n%26agrave%3Bo%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%9Di%20gian%20r%E1%BA%A3nh%20r%E1%BB%97i%20m%26agrave%3B%20kh%26ocirc%3Bng%20%E1%BA%A3nh%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20t%E1%BB%9Bi%20vi%E1%BB%87c%20vui%20ch%C6%A1i%20hay%20h%E1%BB%8Dc%20h%26agrave%3Bnh.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%287%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E4.%20G%E1%BB%8Di%20kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A5p%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%26acirc%3Bn%20khi%20g%E1%BA%B7p%20nguy%20hi%E1%BB%83m%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EN%26uacute%3Bt%20SOS%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%E1%BB%91%20tr%26iacute%3B%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%26ecirc%3Bn%20c%E1%BA%A1nh%20ph%E1%BA%A3i%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20th%26ocirc%3Bng%20minh%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20cho%20tr%E1%BA%BB%20em%20DF25.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EB%26eacute%3B%20ch%E1%BB%89%20c%E1%BA%A7n%20nh%E1%BA%A5n%20v%26agrave%3B%20gi%E1%BB%AF%20n%26uacute%3Bt%20n%26agrave%3By%20trong%203%20gi%26acirc%3By.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENgay%20l%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%A9c%2C%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20s%E1%BA%BD%20g%E1%BB%8Di%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BA%BFn%203%20s%E1%BB%91%20SOS%20c%26agrave%3Bi%20%C4%91%E1%BA%B7t%20s%E1%BA%B5n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20khi%20c%26oacute%3B%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%AFt%20m%26aacute%3By.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%288%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E5.%20%C4%90%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BA%BB%20lu%26ocirc%3Bn%20trong%20khu%20v%E1%BB%B1c%20an%20to%26agrave%3Bn%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EThi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20khu%20v%E1%BB%B1c%20an%20to%26agrave%3Bn%20l%26agrave%3B%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20ph%E1%BB%A5%20huynh%20quan%20t%26acirc%3Bm%20v%26agrave%3B%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20cho%20b%26eacute%3B%20DF25%20cho%20ph%26eacute%3Bp%20thi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20m%E1%BB%99t%20h%26agrave%3Bng%20r%26agrave%3Bo%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20%28%20b%26aacute%3Bn%20k%26iacute%3Bnh%20200m-2000m%29.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EN%E1%BA%BFu%20b%26eacute%3B%20v%C6%B0%E1%BB%A3t%20kh%E1%BB%8Fi%20v%26ugrave%3Bng%20an%20to%26agrave%3Bn%2C%20ngay%20t%E1%BB%A9c%20th%26igrave%3B%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20cha%20m%E1%BA%B9%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%E1%BB%9Fi%20c%E1%BA%A3nh%20b%26aacute%3Bo%20ngay%20l%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%A9c.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%289%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E6.%20B%26eacute%3B%20th%E1%BB%A9c%20d%E1%BA%ADy%20%C4%91%26uacute%3Bng%20gi%E1%BB%9D%20h%C6%A1n%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%C4%90%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%BB%20em%20DF25%20h%E1%BB%93ng%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20c%26agrave%3Bi%20%C4%91%E1%BA%B7t%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%26aacute%3Bo%20th%E1%BB%A9c%20cho%20b%26eacute%3B%20t%E1%BB%AB%20xa%20qua%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%26nbsp%3BSetracker2.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ECha%20m%E1%BA%B9%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20c%26agrave%3Bi%20%C4%91%E1%BA%B7t%20t%E1%BA%AFt%20c%E1%BA%A3%20c%26aacute%3Bc%20ng%26agrave%3By%20trong%20tu%E1%BA%A7n%20t%E1%BA%A1o%20n%26ecirc%3Bn%20th%26oacute%3Bi%20quen%20d%E1%BA%A1y%20s%E1%BB%9Bm%20ngay%20t%E1%BB%AB%20khi%20nh%E1%BB%8F.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EChu%26ocirc%3Bng%20b%26aacute%3Bo%20th%E1%BB%A9c%20to%20r%26otilde%3B%20b%26eacute%3B%20th%E1%BB%83%20nghe%20v%26agrave%3Bo%20th%E1%BB%A9c%20gi%E1%BA%A5c%20ngay%20l%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%A9c.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2F207.148.123.188%2Fsotate%2FFiles%2Fsotate%2FUploadFile%2FdONG_HO_dINH_VI_TRE_EM_CAO_CAP_DF25_MAU%20TIM_%2810%29.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22900%22%20height%3D%22900%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E7.%20Nghe%20%26acirc%3Bm%20thanh%20xung%20quanh%20b%26eacute%3B%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ECh%E1%BB%89%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%99t%20thao%20t%26aacute%3Bc%20%C4%91%C6%A1n%20gi%E1%BA%A3n%20cha%20m%E1%BA%B9%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20nghe%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20%26acirc%3Bm%20thanh%20xung%20quanh%20b%26eacute%3B.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENh%E1%BA%ADp%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20cha%20m%E1%BA%B9%20v%26agrave%3Bo%20m%E1%BB%A5c%20GI%E1%BB%8CNG%20N%26Oacute%3BI%20%28%20NGHE%20L%26Eacute%3BN%20%29%20%C4%91%E1%BB%A3i%2010s%20l%26agrave%3B%20b%E1%BA%A1n%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20nghe%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20%26acirc%3Bm%20thanh%20xung%20quanh%20b%26eacute%3B.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ET%E1%BB%AB%20%C4%91%26oacute%3B%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20%C4%91o%26aacute%3Bn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%26eacute%3B%20%C4%91ang%20h%E1%BB%8Dc%2C%20%C4%91ang%20ch%C6%A1i%2C%20n%26oacute%3Bi%20chuy%E1%BB%87n%20g%26igrave%3B%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A1n%20b%26egrave%3B%20v%26agrave%3B%20quan%20tr%E1%BB%8Dng%20h%C6%A1n%20l%26agrave%3B%20c%26oacute%3B%20b%E1%BB%8B%20ai%20%E1%BB%A9c%20hi%E1%BA%BFp%20hay%20kh%26ocirc%3Bng.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3E8.%20B%26eacute%3B%20tho%E1%BA%A3i%20m%26aacute%3Bi%20%C4%91i%20m%C6%B0a%20hay%20r%E1%BB%ADa%20tay%20v%E1%BB%9Bi%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%26nbsp%3BIP67%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EI%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3EI.%20Th%26ocirc%3Bng%20s%E1%BB%91%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%E2%97%8F%20Vi%20x%E1%BB%AD%20l%26yacute%3B%3A%20MTK2503%2C%20chip%20GPS%3A%20MT3337%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20M%26agrave%3Bn%20h%26igrave%3Bnh%3A%201.22%26nbsp%3B%26nbsp%3Binch%20Color%20Touch%20Screen%20%28M%26agrave%3Bn%20h%26igrave%3Bnh%20m%26agrave%3Bu%20c%E1%BA%A3m%20%E1%BB%A9ng%20IPS%29%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%99%20ph%26acirc%3Bn%20gi%E1%BA%A3i%3A%20240%26times%3B240%20pixels%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20D%E1%BA%A3i%20t%E1%BA%A7n%20GSM%2CGPRS%3A%20850%2F900%2F1800%2F1900MHz%2C%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%82ng%20ten%20GSM%3A%20%C4%83ng%20ten%20FPC%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Sim%2Fnh%26agrave%3B%20m%E1%BA%A1ng%3A%20Chu%E1%BA%A9n%20Sim%20Micro%20Sim%20c%26oacute%3B%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20GPRS%20v%26agrave%3B%203G%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20c%26aacute%3Bc%20nh%26agrave%3B%20m%E1%BA%A1ng%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20C%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%3A%20GPS%20AGPS%20LBS%20WIFI%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20qua%20Wifi%3A%26nbsp%3BC%26oacute%3B%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20qua%20LBS%3A%26nbsp%3BC%26oacute%3B%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20GPS%2FAGPS%3A%26nbsp%3BC%26oacute%3B%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%90%E1%BB%99%20nh%E1%BA%A1y%20GPS%3A%20159DB%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20%C4%82ng%20ten%20GPS%3A%20%C4%83ng%20ten%20g%E1%BB%91m%20%C4%91%E1%BB%99%20nh%E1%BA%A1y%20cao%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Dung%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20pin%3A%20420mAh%20th%E1%BB%9Di%20gian%20ch%E1%BB%9D%20l%26ecirc%3Bn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20100%20gi%E1%BB%9D%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Lo%E1%BA%A1i%20pin%3A%20Lithium-Polymer%20d%E1%BA%A1ng%20Gel%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Kh%26aacute%3Bng%20b%E1%BB%A5i%2C%20kh%26aacute%3Bng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%3A%20IP67%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20ng%26acirc%3Bm%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BB%9F%20%C4%91%E1%BB%99%20s%26acirc%3Bu%200.5m%20trong%20v%26ograve%3Bng%205%20%C4%91%E1%BA%BFn%2010%20ph%26uacute%3Bt%20%28kh%26ocirc%3Bng%3Cbr%20%2F%3Ekhuy%E1%BA%BFn%20c%26aacute%3Bo%29%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Ch%E1%BA%A5t%20li%E1%BB%87u%20v%E1%BB%8F%2C%20d%26acirc%3By%20%C4%91eo%3A%20Nh%E1%BB%B1a%20ABS%20Silicon%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20K%26iacute%3Bch%20th%C6%B0%E1%BB%9Bc%3A%2046%2A40%2A15.3%20mm%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Tr%E1%BB%8Dng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%3A%2048g%3Cbr%20%2F%3E%E2%97%8F%20Ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%3A%20S%E1%BA%A1c%20k%E1%BA%B9p%2C%20s%26aacute%3Bch%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%2C%20%E1%BB%91c%20s%C6%A1%20cua%2C%20tu%E1%BB%91c%20n%C6%A1%20v%26iacute%3Bt%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EIII.%20Ph%E1%BA%A7n%20M%E1%BB%81m%20SeTracker%202%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%C4%90i%E1%BB%81u%20l%C6%B0u%20%26yacute%3B%20khi%20c%26aacute%3Bc%20B%E1%BB%91%20M%E1%BA%B9%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20DF25%20cho%20b%26eacute%3B%2C%20c%26aacute%3Bc%20B%E1%BB%91%20M%E1%BA%B9%20ph%E1%BA%A3i%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20ph%E1%BA%A7m%20m%E1%BB%81m%20Setracker%202%20%28tr%26ecirc%3Bn%20Appstore%20v%26agrave%3B%20CH%20Play%29%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EQu%26eacute%3Bt%20m%26atilde%3B%20Barcode%20b%26ecirc%3Bn%20trong%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20ho%E1%BA%B7c%20ph%26iacute%3Ba%20sau%20m%E1%BA%B7t%20l%C6%B0ng%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93%20DF25.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2Fphoto1__2_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E1.%20%C4%90%C4%83ng%20k%26iacute%3B%20t%26agrave%3Bi%20kho%E1%BA%A3n%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2Fphoto2__1_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E2.%20Thi%E1%BA%BFt%20L%E1%BA%ADp%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2Fbang_thiet_lap_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E3.%20V%26ugrave%3Bng%20an%20to%26agrave%3Bn%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F21389501_10207510836487562_430259074_o_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E4.%20Tin%20nh%E1%BA%AFn%20tho%E1%BA%A1i%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F21390551_10207510836447561_436170221_o_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E5.%20T%26igrave%3Bm%20ki%E1%BA%BFm%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F21389536_10207510836647566_900402645_o_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E6.%20Th%26ecirc%3Bm%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20c%26oacute%3B%20th%E1%BB%83%20li%26ecirc%3Bn%20l%E1%BA%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20b%26eacute%3B%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F21363644_10207510836967574_1297160350_o_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EIV.%20H%26igrave%3Bnh%20%E1%BA%A2nh%20Th%E1%BB%B1c%20T%E1%BA%BF%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EV.%26nbsp%3BCh%26iacute%3Bnh%20S%26aacute%3Bch%20B%E1%BA%A3o%20H%26agrave%3Bnh%20%26ndash%3B%20%C4%90%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%A3%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2F4221578d1595f5cbac84_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2Ff14d06e644fea4a0fdef_grande.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26bull%3BT%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20c%26aacute%3Bc%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20c%26ocirc%3Bng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%26acirc%3Bn%20ph%E1%BB%91i%20ch%26iacute%3Bnh%20th%E1%BB%A9c%20b%E1%BB%9Fi%20Sotate%20%C4%91%E1%BB%81u%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%E1%BA%A3o%20h%26agrave%3Bnh%20ch%26iacute%3Bnh%20h%26atilde%3Bng%206%20th%26aacute%3Bng%2C%201%20%C4%91%E1%BB%95i%201%20trong%2030%20ng%26agrave%3By%2C%20cam%20k%E1%BA%BFt%20l%E1%BB%97i%20nh%26agrave%3B%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20l%26agrave%3B%20%C4%91%E1%BB%95i.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%2300ccff%3B%22%3E%3Cstrong%3EVI.%20B%E1%BA%B1ng%20khen%20v%26agrave%3B%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20hi%E1%BB%87u%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Ffile.hstatic.net%2F1000032207%2Ffile%2Fb_ng_khen_d81d0b0202f64c8fbdf575f5fa5f7424_grande.png%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cstrong%3ELi%26ecirc%3Bn%20H%E1%BB%87%20ngay%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23ff0000%3B%22%3E028.777.00.888%3C%2Fspan%3E%26nbsp%3B%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20t%E1%BB%91t%20nh%E1%BA%A5t.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh2%3E

Giao Hàng Miễn Phí

Hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc cho Khách hàng. Áp dụng đối với đơn hàng từ 1 triệu trở lên

Theo Dõi Đơn Hàng

Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra tình hình và quá trình vận chuyển của đơn hàng.

Thu Tiền Tận Nhà (COD)

Khách hàng nhận hàng rồi mới thanh toán cho SOTATE, đảm bảo rủi ro về chất lượng hàng hóa cho Khách hàng.

Bảo hành - Đổi Trả

Cam kết bảo hành Chính Hãng - 1 đổi 1 cho Khách hàng về các trường hợp lỗi do nhà sản xuất.